بایگانی

بایگانی اکتبر

رفع اشکال حذف سطر از جدول subscribe

Fixing Missing Rows error in transactional replication

 

اگر سطری از جدولی که در transactional replication هست و subscribe هست  حذف کنید و سپس از جدول publication سطر و یا سطرهای مربوطه را بخواهید حذف کنید رپلیکیشن مواجه با خطا خواهد شد. زیرا رپلیکیشن انتظار دارد که سطر مربوطه در subscribe وجود داشته باشد و چون وجود ندارد لذا دستورات اجرا نخواهد شد و مرتب خطا در یافت خواهید کرد. این خطاها مانع از اجرای سایر دستورات رپلیکیشن خواهد شد. بنابر این مجبورید که مشکل را حل کنید. البته بهتر بود که از اول مشکل ایجاد نمی کردید و سطرها را از جدول subscribe حذف نمی کردید.

حال اگر ID رکوردهای حذف شده را می دانید آنها را با همان ID ایجاد کنید تا کار رپلیکیشن بدرستی انجام گیرد. در واقع رپلیکیشن آنها را حذف خواهد کرد.

اما اگر ID ها را ندارید بطریق زیر می توانید ID ها را بدست آورید

مثلا فرض کنید که خطای زیر را دریافت کرده اید

البته اگر حوصله داشته باشید می توانید از طریق دستور زیر خطا و یا خطاهای مشابه را بدست آورید

دستور زیر را در T-SQL اجرا کنید

سپس دستور زیر را اجرا کنید

با اجرای دستور فوق در ستون command سطری مشابه زیر را دریافت خواهید کرد

Fixing Missing Rows error in transactional replication

Fixing Missing Rows error in transactional replication

یعنی جدولی مشابه تصویر فوق

که در آن عدد ۳ نشانگر ID سطر حذف شده است. به جدول subscribe بروید و سطر مورد نظر را با ID 3 در آن ایجاد کنید. حال اگر سطرهای دیگری وجود داشته باشند باید در مورد آنها هم همین کارها را بکنید. اگر همه سطرها را ایجاد کرده باشید مطمئن باشید که رپلیکیشن به کار درست خود ادامه خواهد داد.

 

Categories: MSSQL Server Tags:

دوست دارید برید مریخ؟

ناسا در یک حرکت سمبلیک وب سایتی را راه انداخته که شما می تونید در آن ثبت نام کنید و اسمتون توسط فضاپیمای Orion یا شکارچی به مریخ ارسال شود. قرار است اوریون انسان را به مریخ ببرد.

من تیکتش را گرفتم و دارم می رم، شما نمی آیین؟

اینم لینک ثبت نام

http://mars.nasa.gov/participate/send-your-name/orion-first-flight/

Categories: مریخ Tags:
IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.