بایگانی

بایگانی 3 اکتبر 2013

نحوه فارسی سازی فیلتر گرید کندو Kendo grid filter

How to change and customize kendo filter text  and Operators

برای بومی سازی متن های فیلتر kendo grid می توان به روش زیر عمل کرد

البته بومی سازی را می توان در javascript نیز انجام داد که در اینجا مد نظر ما نمی باشد.

ضمنا یاد آوری می کند که بومی سازی را می توان روی تک تک ستون ها نیز اعمال کرد. مثلا فیلتر یک ستون می تواند با فیلتر ستون دیگر متفاوت باشد. در کد فوق متن Groupable نیز بومی و فارسی شده است.

 

Categories: IT, Telerik Kendo Tags:
IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.