بایگانی

بایگانی 18 جولای 2013

متدهای لازم برای نوشتن یک BaseController برای کنترلر های MVC

How to write BaseController for MVC Controller’s

برای نوشتن یک BaseController که می توان سایر Controller های MVC را از آن ارث بری کرد بشکل زیر عمل می کنیم

برای یک بیس کنترلر حداقل دو تا متد باید override (تحریف، فکر کنم یکی از معانی درستش این باشد) شود. اگر متد

ذکر نشود ExecuteCore صدا زده نمی شود.

چون BaseController یا بعبارتی ExecuteCore قبل از همه کنترلر ها صدا زده می شوند، بنابر این شاید محل مناسبی مثلاب برای نگهداری کوکی Cookie تغییر زبان ها یا کالچرها Culture ها باشد. و یا حتی می توان فیلتر های  Authorization Filter  را اینجا پیداه سازی کرد.

هرچند بعضی ها مخالف ایجاد BaseController ها هستند و معتقدند نیازی به ایجاد آنها نیست.

 

 

Categories: IT, Microsoft, MVC Tags:
IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.