بایگانی

بایگانی ژوئن

کوانتوم الکترو مغناطیس

 

ریچارد فاینمن. کوانتوم الکترومغناطیسی

ریچارد فاینمن. کوانتوم الکترومغناطیسی

 

4 تا نیروی کشف شده:

  1. نیروی گرانش
  2. نیروی الکترومغناطیس
  3. نیروی هسته ای ضعیف
  4. نیرو هسته ای قوی

اولین نیرویی که نسخه کوانتومی آن ساخته شد، نیروی الکترومغناطیسی بود. نظریه کوانتومی میدان الکترومغناطیسی که الکترودینامیک کوانتومی، نامیده می شود، در دهه ۱۹۴۰ از سوی ریچارد فاینمن و دیگران تهیه شد و به مدلی برای نظریه های میدان کوانتومی بدل گردید. همان طور که گفتیم، بر طبق نظریه های کلایسک، نیروها از طریق میدان منتقل می شوند. اما در تصویری که نظریه های میدان کوانتومی ارائه می کنند، میدان نیرو از ذرات بنیادی مختلف به نام بوزون تشکیل شده اند. بوزون ها ذرات حامل نیرو هستند که بین ذرات مادی رفت و آمد  کرده و به این ترتیب نیرو را منتقل می کنند. ذرات مادی، فرمیون نامیده می شوند. الکترون ها و کوارک ها مثال هایی از فرمیون هستند. فوتون، یا ذره نور، مثالی از یک بوزون است.

آنچه اتفاق می افتد این است که یک ذره مادی، مثل الکترون، یک بوزون یا ذره نیرو را منتشر کرده و عقب نشینی می کند، درست مثلا یک توپخانه که پس از شلیک گلوله توپ، عقب می نشیند. سپس ، ذره نیرو با ذره مادی دیگری برخورد کرده و جذب می شود. طی فرآیند جذب، نحوه حرکت آن ذره مادی تغییر می کند. بر طبق نظریه الکترودینامیک کوانتومی، تمامی بر کنش های بین ذرات باردار – ذراتی که تحت تاثیر نیروی الکترو مفناطیس قرار می گریند – به صور تبادل فوتون توصیف میشوند.

برگرفته از کتاب طرح بزرگ استفان هاوکینگ

 

Categories: فضا - نجوم - فیزیک Tags:
IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.