بایگانی

بایگانی دسامبر

عکس تازه کنجکاوی از رسوبات ته نشین شده دریای باستانی در مریخ

حقیقا دیگر از این عکس نمیشود گذشت و آن را اینجا منعکس نکرد.

عکس تازه کنجکاوی از رسوبات نه نشین شده دریا باستانی مریخ

عکس تازه کنجکاوی از رسوبات نه نشین شده دریای باستانی مریخ

طبق توضیح ناسا این رسوبات گواه بر وجود دریای باستانی است و آنها طی میلیونها سال در بستر آن شکل گرفته اند.

http://go.nasa.gov/1w7drxS

 

Categories: مریخ Tags:
IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.