بایگانی

بایگانی 20 می 2014

حسرت

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ بدون دیدگاه

فرصت ها را تباه می کنیم
دریغ می ورزیم،
از نشاندن لبخندی بر لبی.

بر محور غرور،
دوره می کنیم شب و روز
بی هیچ درنگی!

آنگاه که جریان حیات
به مرز زندگی و مرگ نزدیک می شود
حسرتی جاودانه خواهیم خورد
از نبود فرصتی دوباره!

بر محور غرور،
جاودانه،
می چرخیم.

جلیل فعال خواه
بهار سال ۱۳۹۳ – تهران

Categories: شعر Tags:
IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.