بایگانی

بایگانی مارس

آیندگان ستاره و کهکشانها را چگونه خواهند دید؟

به نظر شما انسانهای میلیاردها سال دیگر، شبانگاهان آسمان را چگونه خواهند دید؟( البته اگر انسانها خودشان زمین را تخریب نکنند و باعث نابودی نسل خود نشوند و یا اینکه بدشانس نباشندکه مثلا سنگ بزرگ آسمان روی سرشان فرود نیاید و زمین را نابود نکند.!!!)

جالب است که بدانید آنها مثل ما سعادتمند نیستند که آسمان را پر از ستاره و کهکشان ببینند. علت این موضوع نیز مربوط به انبساط جهان می باشد.

همچنانکه می دانید حدود ۱۳ و خورده ای میلیارد سال پیش انفجار اولیه یا مهبانگ اتفاق افتاد و از آن تاریخ به بعد کیهان شروع به گسترش نمود. در واقع بمرور زمان کهکشانها شروع کردند از همدیگر فاصله گرفتن.

این انبساط در حال حاضر نیز اتفاف می افتد و احتمالا چندین میلیارد سال دیگر بقدری کهکشانها از هم فاصله خواهند گرفت که دیگر انسانها قادر به دیدن آنها نخواهند بود و برای همیشه آسمان آنها خالی از ستارگان و کهکشانها خواهد بود.

 

برداشتی هنرمندانه از مهبانگ

Categories: فضا - نجوم - فیزیک Tags:

نحوه تعریف یک فیلد در sql بعنوان unique constraint

SQL UNIQUE Constraint

همچنانکه می دانید  Primary Key یا به اختصار PK یک فیلد کلید هست و  طوری تعریف می شود که Unique باشد. بدین صورت که امکان درج مقدار دوبل در آن وجود ندارد و اغلب در طراحی جداول، فیلدی را که می خواهند یونیک باشد و در ارجاعات و یا ریلیشن ها آن را مورد استفاده قرار دهند از نوع PK تعریف می کنند.

اما شاید بخواهید که فیلد دیگری را یونیک تعریف کنید به این معنا که امکان درج دوبل در آن وجود نداشته باشد. برای این منظور بطور زیر عمل کنید.

  • sql server management studio را باز کنید
  • روی جدول مورد نظر راست کلیک کنید
  • منوی Design را انتخاب کنید
  • فیلد مورد نظر را انتخاب کنید
  • منوی Indexes/Keys را انتخاب کنید
  • کلید Add را بزنید
  • از فیلد Columns فیلد مورد نظر را انتخاب کنید
  • مقدار Type را از Index به Unique Key تغییر دهید.

البته با استفاده از دستورات T-SQL زیر نیز می توانید فیلد Unique تعریف کنید.

اگر جدولی از قبل ایجاد کرده اید به طریق زیر عمل کنید

تعریف فیلد Unique

تعریف دو تا فیلد بصورت Unique

حذف یا Drop یونیک

در مورد بحث فوق چند تا نکته حائز اهمیت هست

PK اطلاعات را در Page های فایل های sql یعنی همون .mdf بصورت فیزیکی مرتب می کند

اما در ایندکس فایل ها بصورت مجازی مرتب می شوند یعنی لیستی وجود دارد که به داده های روی page ها اشاره می کند

اغلب فیلد uniqe با فیلد خارجی یعنی همون Fringe key اشتباه گرفته می شود. تفاوت ایندو در این هست که FK بمنظور برقراری Releation بین جداول بکار می رود. هرچند unique هست اما به جدول دیگری اشاره می کند. در حالی که فیلد یونیک بمنظور جلوگیری از درج تکراری دیتاها طراحی می شود.

 

 

Categories: MSSQL Server Tags:

کشف سیاره ای هم اندازه زمین

اخترشناسان موفق به کشف سیاره ای از یک منظومه شمسی دیگری شدند که تقریبا هم اندازه زمین هست. این سیاره هر ۸ ساعت یکبار بدور ستاره مرکزی خود می چرخد. بدلیل اینکه این سیاره به ستاره خود بسیار نزدیک هست لذا بسیار داغ و سوزان هست و امکان حیات از نوعی که ما می شناسیم در آن ممکن نیست. (زمین هر ۳۶۵ روز یکبار به دور خورشید خودمان می گردد.) این سیاره را تلسکوپ فضایی کپلر کشف کرده و بنام kepler-78b نامگذاری شده است.

تصویر زیر برداشتی هنرمندانه از وضعیت سیاره موجود هست. همچنانکه می دانید امکان تصویر برداری از سیاره ها بطور مستقیم وجود ندارد و اینگونه سیارات تنها از طریق گذر خود از مقابل ستاره خود و با محاسبات پیچیده ریاضی و فیزیک تشخیص داده می شوند.

 

Categories: فضا - نجوم - فیزیک Tags:

دیدار

دیدار

از پس کوچه هر صبح
در انتظار تو و نگاه تو
نگاه تو،
آزرم گلبرگ های نو شکفته ای است
که با سلام شبنمی باز می شود
سلام مرا
نگاه تو
چه عاشقانه طلب می کند

بازی روز و شب و
پلک تو و نگاه تو
چه بازی شیطنت آمیزی
که مرا باز می دهد فریب

چه عاشقانه
وقتی که تو با نگاه خود
باز هوس آتشی دگر بپا می کنی

جلیل فعال خواه
سلماس
بهار ۱۳۵۹

Categories: شعر Tags:

آخرین عشق

آخرین عشق

 

زیر نور ماه
می درخشد آب
قلب من آئینه مهتاب
آتش عشق درونم تیز
آه من سرد
غم به دل بسیار
اضطرابم بیش
عمگنانه می سرایم شعر خویش
بیت هایش حلقه تکرار
رازهای گفته یا نشنیده بسیار
غم فزاید دم بدم
در اندرونم

جلیل فعال خواه
تهران
زمستان ۱۳۶۵

Categories: شعر Tags:
IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.