بایگانی

بایگانی دسامبر

تغییر schema owner در Sql Server

How to change schema owner

گاهی اوقات بنابه دلایل مختلف لازم می شود که owner یک schema را تغییر دهیم. مثلا ممکن است که نتوان user ای را حذف کرد ( دریافت خطای زیر: Sql server error: 15138) و یا به هر دلیل دیگر.

برای این منظور می توان لیستی از وضعیت schema ها را ملاحظه کرد. enterprise manager را باز کنید و بترتیب

Your database > Security > schema سپس از منوی View منوی Object explorer Details را انتخاب کنید

 

حال مثلا بخواهیم owner ها را تغییر دهیم. ابتدا می توان با دستور زیر وضعیت کاربر را بررسی کرد.

و در نهایت می توان با استفاده از دستور زیر owner را تغییر داد

 

 

 

 

Categories: MSSQL Server Tags:
IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.