بایگانی

بایگانی برای دسته ی ‘عکاسی’

بالابلند

سپیده فعال خواه - Sepideh Faalkhah

بالا بلند!
بر جلوخان منظرم
چون گردش اطلسی ابر
قدم بردار.

تابستان ۱۳۹۱

 

Categories: عکاسی Tags:

زمستان است

زمستان است

تهران بلوار مدیریت

زمستان ۱۳۹۲

دوربین موبایل

Categories: عکاسی Tags:

یکی از مناطق الموت قزوین

 

یکی از دهات قزوین واقع در منطقه الموت

سال ۱۳۹۲

دوربین موبایل

Categories: عکاسی Tags:

نگاه

نگاه
به کجا می نگری؟
به چه می اندیشی؟
نازنین دل من
من به تو می نگرم
تو نگاهت پی چیست؟

آسمان غمگین است
و درختان،
همه در لحظه ادارک حیات اند هنوز

جنبشی در کار است
پنجره منتظر باران است
و گل شمعدانی

تهران شهر کتاب ابن سینا، شهرک غرب
دوربین موبایل
سال ۱۳۹۱

Categories: شعر, عکاسی Tags:

تهران پل مدیریت

تهران پل مدیریت

سال ۱۳۸۷

دوربین نیکون دیجیتال

Categories: عکاسی Tags:

زیگورات چغازنبیل

زیگورات چغازنبیل

سال ۱۳۸۸

دوربین دیجیتال

Categories: عکاسی Tags:

مرز ایران و عراق

آبادان

مرز ایران و عراق

سال ۱۳۸۸

دوربین دیجیتال

Categories: عکاسی Tags:

قله دماوند

قله دماوند

سال ۱۳۸۷

دوربین دیجیتال

Categories: عکاسی Tags:

عکاس

عکاس

سلماس

سال ۱۳۶۳

دوربین کانن AE1-Program

فیلم کداک

Categories: عکاسی Tags:

اسلام امانت ماست

ده شکریازی سلماس

زمستان ۱۳۶۰

دوربین کانن AV1

Categories: عکاسی Tags: